Posse Professor Titular da Escola Paulista de Medicina, 1998